Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

2o διεθνές συμπόσιο για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας


Το δεύτερο διεθνές συμπόσιο για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας διοργανώνεται στην Πρέβεζα στις 16 με 20 Σεπτεμβρίου. Η σημασία του συμποσίου γίνεται προφανής από την ανάγνωση και μόνο του προγράμματος παρακάτω. Ας επισημάνουμε δύο πράγματα μόνο: Πρώτον, μια μικρή πόλη όπως η Πρέβεζα τολμά και βλέπει με ανοιχτό μάτι την ιστορία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Παράδειγμα προς μίμηση για μεγαλύτερες πόλεις όπως τα Γιάννενα στα οποία βασιλεύει ο επαρχιωτισμός και η προσκόλληση σε στερεότυπα και κοινοτοπίες περί «πόλης των γραμμάτων…». Δεύτερον το πανεπιστήμιο όταν βγαίνει από το κουκούλι του μπορεί να προσφέρει στον τόπο.
Το συμπόσιο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τον Δήμο Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις. Θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΤΕΤΑΡΤΗ-WEDNESDAY 16.09.2009
Ε Ν Α Ρ Κ Τ Η Ρ Ι Α Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η – O P E N I N G C E R E M O N Y Δημοτικό Κηποθέατρο Πρέβεζας-Municipal Open Theatre
19:45 Μουσικό καλωσόρισμα-Traditional music welcome, 20:00 Έναρξη του Συμποσίου-Opening Ceremony
Εναρκτήρια oμιλία από την κ. Mαρίνα Bρέλλη-Zάχου, Πρόεδρο της Oργανωτικής Eπιτροπής του Συμποσίου - Opening speech by Mrs Marina Vrelli-Zachou, President of the Organizing Committee of the Symposium, Χαιρετισμοί-Addresses to the Symposium, 20:45 Μουσική εκδήλωση-Music programme
21:30 Τέλος της εκδήλωσης-End of Οpening Ceremony, 22:00 Παράθεση Δείπνου στους Συνέδρους από το Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Μιλτιάδη Κλάπα-Dinner for the participants, given by the Mayor of Preveza Mr. Miltiades Klapas.

ΠΕΜΠΤΗ-THURSDAY 17.09.2009
Π Ρ Ω Ι Ν Η Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α – M O R N I N G S E S S I O N
A Ενότητα- Μεσαιωνικοί-Βυζαντινοί Χρόνοι
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευάγγελος Χρυσός, Μιχαήλ Κορδώσης, Melek Delilbasi

9:00-9:15 Αθηνά Κωνσταντάκη, Η πόλη της Πρέβεζας και η Νικόπολη από τα τέλη του 11ου έως τις αρχές του 20ού αι.
9:15-9:30 Αικατερίνη Μήτσιου, H περιοχή της Πρέβεζας από την οπτική γωνία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 13ος-15ος αιώνας.
9:30-9:45 Ελεωνόρα Κουντούρα και Νίκη Κουτράκου, Η πρόσληψη του δυτικοελλαδικού χώρου στους λόγιους συγγραφείς της Παλαιολόγιας περιόδου με έμφαση στα υστεροβυζαντινά αγιολογικά κείμενα.
9:45-10:00 Σπύρος Ασωνίτης και Ευστρατία Συγκέλλου, Ο Αμβρακικός κόλπος κατά τον όψιμο Μεσαίωνα: Χώρος – Οικονομία.
10:00-10:15 Χρήστος Σταυράκος, Επεξεργασία μετάλλων στην υστεροβυζαντινή Πρέβεζα: Χυτήριο κατασκευής κανονιών.
10:15-10:30 Kyrill Pavlikianov, Unknown dependency of the Athonite Monastery of Vatopedi in the vicinity of Preveza (1476).

Β΄Ενότητα 16ος και 17ος αιώνας
Η συνεδρία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Γιαννακοπούλου
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Χρήστος Σταυράκος, Ilber Ortayli
11:30-11:45 Gino Benzoni, Preveza nei dispacci seicenteschi dei provveditorri da terra e da mar.
11:45-12:00 Simon Mercieca, Malta and Preveza. The Greek Connection.
12:00-12:15 Emmanuelle Pujeau, Preveza in 1538: Τhe background of a very complexed situation.
12:15-12:30 Paulino Toledo Mansilla, Some notes concerning the battle of Preveza according to Ottoman chroniclers and historians of sixteenth and later centuries.
12:30-12:45 Αιμιλία Θεμοπούλου, Από την Πρέβεζα στη ναυμαχία της Πρέβεζας.
12:45-13:00 Melek Delilbasi and Hatice Oruc, The Nahiye of Rinace (Riniassa) and Preveze in the 16th century.
13:00-13:15 Leonora Navari, Depictions of Preveza in the works of Vincenzo Coronelli.
13:15-13:30 Φωτεινή Πέρρα, Η περιοχή της Πρέβεζας κατά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα: Μια εικόνα της μέσα από την έκθεση (relazione) του Βενετού προβλεπτή Paolo Nani.
13:30-13:45 Νίκος Γ. Μοσχονάς, Βενετικό ενδιαφέρον για τη μείζονα περιοχή της Πρέβεζας στα τέλη του 17ου αιώνα.

Γ΄Ενότητα 18ος αιώνας
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νικόλαος Βερνίκος, Παναγιώτης Μιχαηλάρης
17:00-17:15 Παναγιώτα Τζιβάρα, Εποικισμοί Βόνιτσας, Πρέβεζας και περιχώρων στις αρχές του 18ου αιώνα.
17:15-17:30 Τζελίνα Χαρλαύτη και Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Το εξαγωγικό εμπόριο από το «Golfo di Preveza» στα ιταλικά λιμάνια και η «πρεβεζάνικη» ναυτιλία στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
17:30-17:45 Ελευθέριος Βέτσιος, Η είσπραξη των βενετικών φόρων στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα: Ένα μείζον πρόβλημα στις σχέσεις προξένων της Βενετίας στην Άρτα και βενετικών αρχών της Πρέβεζας.
17:45-18:00 Σπύρος Χρ. Καρύδης, Όψεις της εκκλησιαστικής κατάστασης των ηπειρωτικών κτήσεων της Βενετίας (Πάργας-Πρέβεζας-Βόνιτσας) στο τέλος του 18ου αιώνα.
18:00-18:15 Γεώργιος Πλουμίδης, Ληστρικά φαινόμενα στην περιοχή της Πρέβεζας (18ος αιώνας).
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νίκος Δ. Καράμπελας, Αιμιλία Θεμοπούλου
19:15-19:30 Χριστίνα Παπακώστα, Κλέφτες και αρματολοί στην Πρέβεζα του 18ου αιώνα.
19:30-19:45 James S. Curlin, Remember the moment when Preveza fell: The 1798 Battle of Nicopolis and Preveza.
19:45- 20:00 Σπύρος Δ. Λουκάτος, Η Πρέβεζα κατά τα γεγονότα και τις διεθνείς συνθήκες: τέλη του 17ου αιώνα έως και τις αρχές του 19ου αιώνα.
20:00-20:15 Ρόδη Σταμούλη, Ειδήσεις για την παιδεία στην Πρέβεζα (β΄μισό 18ου-αρχές 19ου αιώνα).
20:15-20:30 Salvatore Ciriacono, Preveza, Greece and the Mediterranean Industrialization (18th-19th centuries).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-FRIDAY 18.09.2009
Δ΄Ενότητα- Μεταβυζαντινή Τέχνη. Οικιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, 16ος-18ος αιώνας
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αγγελική Σταυροπούλου, Βαρβάρα Παπαδοπούλου
9:00-9:15 Ιωάννης Π. Χουλιαράς, Η μεταβυζαντινή ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας.
9:15-9:30 Κατερίνα Κοντοπανάγου, Εικονογραφικές παρατηρήσεις στην τέχνη του 18ου αιώνα στην περιοχή της Πρέβεζας: Ναός Γενεσίου Θεοτόκου στο Θεσπρωτικό.
9:30-9:45 Θωμάς Σ. Μαφρέδας, Η μεταβυζαντινή ζωγραφική στην πόλη της Πρέβεζας. Συμβολή στην ιστορική πορεία της πόλεως.
9:45-10:00 Νίκος Δ. Καράμπελας, Το κάστρο της Μπούκας. Ανέκδοτες και σπάνιες αποτυπώσεις από τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα.
10:00-10:15 Δημοσθένης Δόνος, Παρατηρήσεις για την πολεοδομική εξέλιξη της Πρέβεζας κατά τον 17ο και 18ο αιώνα.
10:15-10:30 Κωνσταντίνα Ζήδρου–Τσόλα, Πληροφορίες για τον πολεοδομικό ιστό της Πρέβεζας από τα κείμενα των περιηγητών.

Ε΄ Ενότητα 19ος αιώνας-Η οθωμανική πραγματικότητα
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου
11:30-11:45 Σπύρος Σκλαβενίτης και Χρύσα Νικολάου, Οι αναφορές του προξένου της Επτανήσου Πολιτείας στην Πρέβεζα.
11:45-12:00 Jacob Isager, A Dane visits the serails of Ali Pacha at Preveza.
12:00-12:15 Δημήτριος Δημητρόπουλος, Οχυρωματικές και οικοδομικές εργασίες του Αλή Πασά στην Πρέβεζα
12:15-12:30 Κωνσταντίνος Π. Βλάχος, Η Πρέβεζα σε κείμενα των αδελφών François και Hugues Pοuqueville και της Guy Chantepleure.
12:30-12:45 Εμμανουήλ Βαρβούνης, Ο Γεώργιος Κονεμένος ως Τοποτηρητής του ηγεμόνα της Σάμου Αλέξανδρου Καλλιμάχη (1850-1854).
12:45-13:00 Ilber Ortayli, Society and the governor in Preveza during the time of Abdülhamid II.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ-EVENING
18:00-20:30 Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο Νικοπόλεως. Ξενάγηση στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και την Έκθεση Ζωγραφικής της Μαρίας Ζιάκα-Visit to the archaeological site of Nicopolis. Guided tour to the new Achaeological Museum of Nicopolis and the Painting Exhibition of Maria Ziaka.
21:00-22:00 Παράθεση Δείπνου στους Συνέδρους από το Νομάρχη Πρέβεζας κ. Βασίλειο Ιωάννου- Dinner for the participants, given by the Prefect of Preveza Mr. Vassilios Ioannou.

ΣΑΒΒΑΤΟ-SATURDAY 19.09.2009
19ος αιώνας-αρχές 20ού αιώνα. Η οθωμανική πραγματικότητα.
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανόλης Βαρβούνης, Σταύρος Μαμαλούκος
9:00-9:15 Κωνσταντίνος Κωσταβασίλης, Οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις στην ύπαιθρο της Πρέβεζας στα τέλη του 19ου αιώνα: το παράδειγμα της Στεφάνης.
9:15-9:30 Απόστολος Παπαϊωάννου, Η Πρέβεζα στα τέλη του 19ου και την αρχή του 20ού αιώνα: ειδήσεις από τον Τύπο της εποχής.
9:30-9:45 Ηλίας Γ. Σκουλίδας, Τοπικότητα και ετερότητα στον ηπειρωτικό χώρο κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο: η Πρέβεζα και ο καζάς της.
9:45-10:00 Dean Sakel, Το χειρόγραφο ΕΒΕ 2265 και όψεις των ιδεολογικών τάσεων στην Κεντρική Δυτική Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα.
10:00-10:15 Θωμάς Μπάκας, Η εκπαιδευτική κατάσταση στην περιοχή της Πρέβεζας κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.
10:15-10:30 Μάνος Μαραγκάκης, Το Γενί Τζαμί της Πρέβεζας- Ιστορία και Αρχιτεκτονική.
10:30-10:45 Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Πολεοδομικός μετασχηματισμός της Πρέβεζας στην ύστερη Οθωμανική περίοδο (1864-1895).
10: 45-11:00 Ελένη Συνεσίου, Η εικόνα της Πρέβεζας των αρχών του 20ού αιώνα μέσα από τα σημαντικότερα κτίριά της.

ΣΤ΄Ενότητα - 20ός αιώνας- Ιστορία. Κοινωνία. Τέχνη. Λαϊκός Πολιτισμός.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχάλης Γ. Μερακλής, Ηλίας Σκουλίδας
12:00-12:15 Λάζαρος Συνέσιος, Η απελευθέρωση της Πρέβεζας μέσα από τις πηγές.
12:15-12:30 Θεοφάνης Μαλκίδης, Η μετανάστευση από την Πρέβεζα (1920-1950).
12:30-12:45 Θεοδώρα Δ. Καψάλη, Αγροτικοί οικισμοί της Πρέβεζας σε δημογραφική ανασύνθεση την περίοδο του Μεσοπολέμου (1918-1940).
12:45-13:00 Σταύρος Μαμαλούκος, Η αρχιτεκτονική της κατοικίας στην Πρέβεζα ως τα μέσα του 20ού αιώνα.
13:00-13:15 Ελισάβετ Π. Σαρρή, Ο χαρακτήρας και η δομή της πόλης της Πρέβεζας μέσα από το τοπογραφικό σχέδιο του 1938.
13:15-13:30 Γεωργία Κοντού, Στιγμιότυπα της εκπαιδευτικής ζωής στην Πρέβεζα την εποχή της Μεταξικής δικτατορίας.
13:30-13:45 Κωνσταντίνα Γ. Τσάϊμου, Ιταλική βάση υδροπλάνων στο Βαθύ Πρεβέζης κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης, Βάλτερ Πούχνερ
17:00-17:15 Μιχάλης Γ. Μερακλής, Ο Καρυωτάκης και η πόλη του Μεσοπολέμου.
17:15-17:30 Ελένη Κουρμαντζή, Κ. Γ. Καρυωτάκης: «Ένας πρακτικός θάνατος» στην «Πρέβεζα».
17:30-17:45 Δώρα Μέντη, Η λογοτεχνική εικόνα της Πρέβεζας από τον 19ο ως τα μέσα του 20ού αιώνα.
17:45-18:00 Στέλιος Θ. Μαφρέδας, Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση. 18:00-18:15 Ιωάννης Πλεμμένος, Η μουσική κίνηση στην Πρέβεζα το α΄ μισό του 20ού αιώνα: Φιλαρμονική, Μαντολινάτες, Κανταδόροι, Χορωδίες.
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κωνσταντίνος Π. Βλάχος, Μανόλης Σέργης
19:00-19:15 Βάλτερ Πούχνερ, Η Πρέβεζα και η ηπειρώτικη παράδοση του Θεάτρου Σκιών.
19:15-19:30 Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου και Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Έχει η Πρέβεζα τοπική φορεσιά;
19:30-19:45 Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Η σκιαγράφηση μιας εποχής στην πόλη της Πρέβεζας. Ο Αλή Ντίνο Μπέη και τα σχέδιά του.
19:45-20:00 Δημήτριος Ελ. Ράπτης, Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα ως πηγή του τοπικού λαϊκού πολιτισμού. Η περίπτωση της Πρέβεζας.
20:00-20:15 Κώστας Δημ. Κονταξής, Ο λαϊκός πολιτισμός της Πρέβεζας και της περιοχής της μέσα από τα δημοτικά της τραγούδια.

ΚΥΡΙΑΚΗ-SUNDAY 20.09.2009
20ός αιώνας- Ιστορία. Κοινωνία. Τέχνη. Λαϊκός Πολιτισμός.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Απόστολος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Ελ.Ράπτης
11:00-11:15 Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, Ταξίδι στον κόσμο των γυναικών της Πρέβεζας (20ός αιώνας)- Τα όρια της προσδοκίας, το ήθος της επιβίωσης.
11:15-11:30 Κώστας Ζήκας, Πολεοδομία και αρχιτεκτονική των κοιμητηρίων- Η περίπτωση της Πρέβεζας.
11:30-11:45 Δήμητρα Γουβιά, Αρχείο Ληξιαρχείου Δήμου Πρέβεζας.
11:45-12:00 Μανόλης Σέργης, Αγών Πρεβέζης: Η ταυτότητα της εφημερίδας. Μια σύγχρονη λαογραφική θεώρηση.
12:30-13:00 Χρήστος Σταυράκος, Συμπεράσματα του Συμποσίου - Conclusions of the Symposium.
Αποχαιρετιστήριο Γεύμα – Farewell Lunch

Τιμητική Επιτροπή

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελέτιος, Ιωάννης Π. Γεροθανάσης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γεώργιος Π. Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σωτήριος Β. Λουκάς, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δημήτριος Γ. Στεφάνου, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ευάγγελος Χρυσός, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, Μαρία Νυσταζοπούλου Πελεκίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δημήτριος Πανοζάχος, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, Βασίλειος Ιωάννου, Νομάρχης Πρέβεζας, Μιλτιάδης Κλάπας, Δήμαρχος Πρέβεζας


Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Π. Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γεώργιος Πλουμίδης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μιχαήλ Κορδώσης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Βασίλειος Νιτσιάκος, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αγγελική Σταυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μαρίνα Βρέλλη–Ζάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χρήστος Σταυράκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σταύρος Μαμαλούκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος: Νίκος Δ. Καράμπελας, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις», Γραμματέας: Χρήστος Σταυράκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλη: Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, Διευθύντρια 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις», Σοφία Λαχανά, Αντιδήμαρχος Δήμου Πρέβεζας, Γεράσιμος Σολδάτος, Πρόεδρος Kοινωφελούς Eπιχείρησης Δήμου Πρέβεζας.

Γραμματεία
Βασίλης Πολυχρονόπουλος, Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Βούλα Σοφοπούλου, Ιστορικός, Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Μαρία Τασούλη, Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Θεοδώρα Τσόλκα, Δήμος Πρέβεζας, Όλγα Φώτη, Δήμος Πρέβεζας