Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Εδώ θα γίνει ό,τι είναι να γίνει


Μόνον αυτοί που τρέφουν όνειρα απολαμβάνουν
την πραγματικότητα.


Νίκος Καρούζoς, Ora et labora